Hình ảnh | Dò nươc âm thất thoát tại Trường học Quận 3

Dò nươc âm thất thoát tại Trường học Quận 3 nơi có rất nhiều tiến ồn, nhiều người qua lại điều kiện dò tìm vô cùng khó khăn:

Thợ Dò nươc âm thất thoát tại Trường học Quận 3 lên kế hoạch tiến hành rò tìm lúc 21h:

Thời gian này lượng học sinh ít, tiếng ồn không nhiều nên việc dò tìm sẽ dễ hơn.

Sau khoảng 30 phút:

  • Lên phương án
  • Chuyển bị máy móc

Thợ Dò nươc âm thất thoát tại Trường học Quận 3 tiến hành dò tìm và xác định vị trí rò rỉ.

Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống ống nước, ống chữa cháy. 

Phát hiện được vị trí rò rỉ ở một mối hàn trên đường ống chữa cháy.

Thợ nhanh chóng sửa chữa vị trí rò rỉ.

Ghi lại số đo trên đồng hồ cà tiến hành kiểm tra lại vào ngày hôm sau.

>>Tham khảo giá Dò nươc âm thất thoát tại Trường học Quận 3

0888405139